Gość Radia ZW

2017-01-10
40 dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej i Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnożyłach zaczyna przygodę z Łódzkim Domem Kultury, który w tym roku organizuje projekt „ Lokomotywą po wiedzę - projekt ekologiczno - artystyczny dla dzieci z województwa łódzkiego”. Jest to stworzenie oferty edukacyjnej łączącej warsztaty artystyczne z praktycznymi zadaniami ochrony i pielęgnowania najbliższego otoczenia. Mówi o tym nasz gość Agnieszka Sowa, dyr Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej w rozmowie z Aliną Frejusz.
(10:25 min.)