Gość Radia ZW

2016-11-17
I miejsce w powiecie wieluńskim, 11 w województwie łódzkim 144 w kraju - tak przedstawia się gmina Skomlin w rankingu najlepszych gmin w inwestowaniu na jednego mieszkańca. Między innymi o tym sukcesie z włodarzem tej gminy, Grzegorzem Marasem rozmawia, Alina Frejusz.
(08:56 min.)