Gość Radia ZW

2016-06-15
Wójt Skomlina z absolutorium. Decyzja Rady była jednogłośna - wszystkich piętnastu radnych było za. Wynik zatem cieszy.
A jaki dla Gminy Skomlin był 2015 rok? Co udało się zrobić? Jakie dalsze perspektywy? Między innymi o tym z wójtem Grzegorzem Marasem rozmawia Gabriel Wyględacz.
(07:20 min.)