Gość Radia ZW

2017-04-27
9 głosami „za”, 4 „przeciw” i jednym wstrzymującym się radni gminy Ostrówek podczas XXII sesji Rady Gminy uchwalili Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ostrówek. Wcześniej radni w podobnym stosunku głosów odrzucili kilka uwag mieszkańców dotyczących studium m.in. dotyczącą sprzeciwu umiejscowienia zwałowiska z nadkładu odkrywki węgla brunatnego „Złoczew” w północno - zachodniej części gminy. Na ten temat, a także o gminnych inwestycjach z wójtem, Ryszardem Turkiem rozmawiał Michał Kiczka.
(05:36 min.)
2017-04-27
Energetyka węglowa odpowiedzialna jest za prawie 22 tysiące zgonów rocznie w Europie i generuje koszty zdrowotne sięgające nawet ponad 62 miliardy euro. Tymczasem w ostatnich tygodniach rządy m.in. Niemiec i Polski zgłosiły zastrzeżenia do zaproponowanych nowych limitów emisji. Argumentują to tym, że proponowane technologie są drogie, a operatorzy elektrowni i tak już dokonali wielu modernizacji i odpowiednio zadbali o zdrowie obywateli. Jednak jak pokazuje wydany w 2016 roku raport „Ciemna chmura Europy” twierdzenia o tym, że elektrownie już odpowiednio zadbały o zdrowie obywateli, należy włożyć między bajki. Wciąż potrzebujemy rozwiązań, które pomogą lepiej chronić nasze zdrowie i życie. Wczoraj podczas sesji Rady Gminy w Ostrówku przedstawiciele organizacji ekologicznych apelowali do radnych, aby nie uchwalali Studium i w ten sposób dawali zielone światło dla odkrywki węgla brunatnego „Złoczew”. Na ten temat z prezesem Stowarzyszenia „Eko-Unia”, Radosławem Gawlikiem rozmawiał Michał Kiczka.
(08:50 min.)
2017-04-27
Temat dróg zdominował XXX Sesję Rady Powiatu w Wieluniu. Była mowa o planowanych remontach i inwestycjach na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Poruszono również problem bezrobocia i podjęto uchwałę w sprawie nadania medalu "Zasłużony dla Ziemi Wieluńskiej". Sesję podsumował dla nas radny, Jacek Kurowski w rozmowie z Aliną Frejusz.
(13:41 min.)
2017-04-26
Jutro w dworku w parku wiejskim w Mokrsku odbędzie się spotkanie z twórczością wybitnej poetki, szczególnie że rok 2016 był rokiem obchodów 80. urodzin a obecny 2017 rok jest rokiem 20 rocznicy śmierci Agnieszki Osieckiej. Utwory Osieckiej wykonywać będzie Zofia Szpikowska przy akompaniamencie Michała Rorata. Na temat koncertu a także o planowanym na 11 czerwca rajdzie rowerowym szlakiem kolejki wąskotorowej z dyrektorką Biblioteki Publicznej w Mokrsku, Renatą Cieślak rozmawiał Michał Kiczka.
(04:52 min.)
2017-04-26
Po 27. sesji Rady Gminy w Pątnowie z wójtem, Jackiem Olczykiem rozmawiała Magdalena Jaroch. Głównym tematem rozmowy były drogi gminne i powiatowe oraz wstrzymanie dofinansowania na usuwanie wyrobów azbestowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
(06:07 min)
2017-04-25
Zarząd Spółdzielni Dostawców Mleka oraz jej Rada Nadzorcza jednomyślnie otrzymały absolutorium podczas Walnego Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni. Nie ma się co dziwić, bo na trudnym rynku mleczarskim udało się wypracować w ubiegłym roku zysk na poziomie ponad 405 tys. zł. Na temat sytuacji na rynku mleka z przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółdzielni Dostawców Mleka w Wieluniu, Markiem Kapicą rozmawiał Michał Kiczka.
(08:31 min.)
2017-04-25
Posłowie z klubu Kukiz’15 chcą umożliwić rolnikom sprzedawać swoje produkty bezpośrednio do sklepów, stołówek czy restauracji. Politycy twierdzą, że przyczyni się to do rozwoju małych i średnich gospodarstw. Jeśli proponowane przepisy weszłyby w życie, oznaczałyby znaczne poszerzenie praw rolniczego handlu detalicznego. Wówczas rolnicy mogliby sprzedawać wytworzone przez siebie wędliny, pierogi czy sery nie tylko na targowisku czy w swoim gospodarstwie, ale również dostarczać je do zaprzyjaźnionych sklepów czy punktów gastronomicznych. Na temat skrócenia łańcucha żywnościowego z przewodniczącym sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr Jarosławem Sachajko rozmawiał Michał Kiczka.
(08:07 min.)
2017-04-24
Już po raz 7. zjadą do Byczyny miłośnicy motocykli różnych typów, aby uczestniczyć w Zlocie Motocyklowym Szlakiem Hetmana Zamoyskiego. Impreza rozpocznie się w piątek 26 maja w średniowiecznym grodzie pod Byczyną. W sobotę przewidziano uroczystą paradę motocyklową na rynek w Byczynie. Na temat zlotu, a także o zasadach bezpiecznej jazdy z prezesem Byczyńskiego Stowarzyszenia Motocyklowego „Rycerz”, Wiesławem Walczakiem rozmawiał Michał Kiczka.
(08:08 min.)
2017-04-21
Ze względu na obchody 800-lecia Opola i turniej na wyspie Bolko, w tym roku w majowy długi weekend nie odbędzie się w grodzie pod Byczyną tradycyjny międzynarodowy turniej rycerski. Nie oznacza to, że nie zobaczymy w Byczynie rycerzy. Ci tym razem pojawią się na byczyńskim rynku 3 maja, gdzie będzie pokaz walk i kunsztu rycerskiego. Dzień wcześniej w grodzie w Biskupicach pod Byczyną rozpoczną się targi średniowieczne. Natomiast początek czerwca to gratka dla miłośników gry na kobzach, bo w dniach 1-4 czerwca w grodzie odbędzie festiwal szkockiej muzyki. Z kolei we wrześniu zawitają do grodu najlepsi łucznicy w strzelaniu z łuków tradycyjnych na odległość, którzy powalczą o tytuł Mistrza Świata. Na ten temat z kasztelanem grodu i namiestnikiem Opolskiego Bractwa Rycerskiego, Andrzejem Kościukiem rozmawiał Michał Kiczka.
(09:29 min.)
2017-04-21
Nowa sieć szkół w gminie Rudniki po wprowadzeniu reformy oświaty zgodnie z wytycznymi opolskiego kuratora wprowadza więcej oddziałów klasowych. Dla gminy oznacza to większe koszty przy takich samych środkach z budżetu państwa. Dyrektorzy szkół tworzą obecnie arkusze godzinowe i mają trudny orzech do zgryzienia, żeby zapewnić pełne etaty wszystkim pedagogom. Tymczasem wczoraj radni podczas XXIII sesji Rady Gminy podjęli uchwałę sprzeciwiającą się wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce. Na te tematy z wójtem Andrzejem Pyziakiem rozmawiał Michał Kiczka.
(14:41 min.)