Adresy i telefony Powiat wieluński Powiat wieruszowski Powiat sieradzki Powiat pajęczański

Powiat sieradzki

ZDROWIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sieradzu
ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz
tel. (43) 827 50 66


Pogotowie
ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz
tel. (43) 822 51 68


Hospicjum w Sieradzu
ul. Nenckiego 2, 98-200 Sieradz
tel. (43) 827 10 21

URZĘDY

Urząd Miasta i Gminy Złoczew
ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew
tel. (43) 820 22 70, 820 24 60
tel./fax. (43) 820 25 92


Starostwo Powiatowe w Sieradzu
Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz
tel. (43) 822 78 62


Urząd Miasta w Sieradzu
Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
tel. (43) 827 27

BEZPIECZEŃSTWO

Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu
ul. Sikorskiego 2, 98-200 Sieradz
tel. (43) 827 71 49


Straż Miejska w Sieradzu
ul. Kościuszki 6, 98-200 Sieradz
tel. 986


Komisariat Policji w Złoczewie
tel. (43) 820 22 07


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu
ul. Grzesika i Pawnika 1, 98-200 Sieradz
tel. (43) 827 97 60

KULTURA

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Złoczewie
ul. Szeroka, 98-270 Złoczew
tel. (43) 820 25 97


Sieradzkie Centrum Kultury
(Teatr Miejski)
ul. Dominikańska 19, 98-200 Sieradz
tel. (43) 827 10 06


Muzeum Okręgowe w Sieradzu
ul. Dominikańska 2, 98-200 Sieradz
tel. (43) 822 48 33


Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu
ul. Kościuszki 3, 98-200 Sieradz
tel. (43) 822 48 45


Powiatowy Ośrodek Kultury w Sieradzu
ul. POW 19, 98-200 Sieradz
tel. (43) 822 57 12


Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradz
tel. (43) 827 16 41


Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu
ul. Polna 36a, 98-200 Sieradz
tel. (43) 822 25 41


Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Złoczewie
ul. Szeroka 6, 98-270 Złoczew
tel. (43) 820 25 98

DOM

Pogotowie Energetyczne
tel. 991


Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
tel. 827 15 85


Pogotowie Ciepłownicze
tel. 827 53 67

KOMUNIKACJA

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Sieradzu
tel. (43) 822 44 03


PKP
tel. (43) 822 03 68